24. aug, 2017

Till alla "Ex-vänner"

Till den det vederbör! Jag skulle kunna nämna namn - men det gör jag inte.

Du som är för likabehandling, du som inte diskriminerar någon och inte dömer någon. 

Du som arbetar för att inte någon skall känna sig kränkt eller illa behandlad och verkligen är den där människan som vill sprida KÄRLEK.

Som står upp för Pride och allas lika värde och är den där genomhederliga svensken som är så fantastiskt accepterande och icke "felbehandlande".

Hur kommer det sig att DU! har sagt upp bekantskapen med mig, slutat umgås med mig eller tagit bort mig som vän på facebook?!?

Hur kommer det sig att du anser dig att helt plötsligt ha rätten att "välja bort" mig ur ditt flöde?

Vem är det då som är dömande?!?! För att jag skrivit saker som du inte håller med om.

Det som gör mig irriterad är att DU tror att du är så förbaskat "bra" och hederligt ickedömande när DU i själva verket är EXAKT sådan.

Nej tacka vet jag de vänner som accepterar varandra trots att man inte tycker lika i allt! Det är äkta vänskap!

En arg moms