30. sep, 2017

Världen enligt Momsen Läs ALLT innan du reagerar!

Finns rasister i alla partier i Sverige idag? - Svar: GIVETVIS!

Om någon säger att de röstar på Sverigedemokraterna - ska man bli förfärad då? Svar - Ta först reda på om personen är rasist. Partitillhörighet är mindre viktig.

Är Sverigedemokraterna = rasister ? - Svar: Nej

Är Sverigedemokraternas partiprogram rasistiskt - Svar: Nej inte vad jag ser.

Dras rasister till Sverigedemokraterna ? Svar: Ja det verkar så - troligen baserat på att det är det enda parti som vågar visa stolthet över Sverige.

Är man homofob om man inte älskar homosexuella- har en neutral ställning eller inte går med i Pride?  - Svar: Nej - Wikipedia "Homofobi avser negativa attityder, fientlighet och känslor mot homosexualitet, homosexuella, HBTQ-kultur och personer som identifierats eller antas vara homosexuella kvinnor och män, bisexuella eller transpersoner. Uttrycken kan vira antipatiföraktfördomaraversion och hat. "

Gäller åsiktsfrihet i Sverige? - Svar: Nej. Wikipedia:Åsiktsfrihetmedborgarens frihet att uttrycka åsikter utan statens ingripande.

Sverige är åsiktsfriheten grundlagsskyddad enligt Regeringsformen där man skriver att "Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad...yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor", samt genom Sveriges upphöjande till lag av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna där det framgår att "Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser".

Har vi religionsfrihet i Sverige? Svar: - Bara om du tillhör annat än kristendom.

Finns det sunt förnuft i Sverige idag - Svar: Nej. 

Röstar jag på Sverigedemokraterna: - Svar: Nej.

Försvarar jag Sverigedmokraterna? - Svar: Nej - jag försvarar YTTRANDEFRIHET.

 Bild från pinterest