28. okt, 2018

Kunskapens dilemma

Om vi inte haft kunskapen fysik

hade aldrig atomvapen uppfunnits

Utan kunskapens utveckling om kolväte

hade vi inte haft så stora miljöproblem

Om vi saknat kunskapen
att smida järn till vassa eggar och dödande spetsar -
Om vi saknat kunskapen att välja på liv eller död

hade vi levt i lycklig ovisshetMomsen