15. jun, 2019

Tala är silver tiga är guld ....eller...?

Du skall icke dräpa lyder ett av tio Guds bud. Detta betyder inte nödvändigtvis att man dräper fysiskt- alltså mördar. Man kan nämligen dräpa en människa såpass med ord eller agerande - att denne tappar livslusten helt. Man kan även dräpa någon genom att tiga.

Tystnad är dödande - liksom ovissheten.


Så mycket värd är den kärleken att hon är beredd att göra allt hon kan.
Men hur rättar man till något när man inte vet vad man ska rätta till?  Hur kan man göra något bättre när man inte vet hur man ska göra det bättre?
Hur vet man att man gör rätt när man inte får en kompassriktning eller ens ett litet gillande om att man kanske möjligen är på rätt spår?

Orup söng: 

Ja, hon begärde ingenting.
O hon gav och hon gav.
Hon fick ingenting tillbaks.
Ställde alls inga krav.
O hon var gjord för kärlek,
men fick aldrig något igen.
O hon tvingades att tänka
att det blir nog bättre sen.

Hon sa: Jag älskar dig nu och alltid, till månen och tillbaka, villkorslöst. Oavsett vad du gör så finns alltid min kärlek till dig.

Allt hon ville och allt hon alltid velat.

Hon frågade om något var fel, vad som var fel. Flera gånger. Nekande svar.

Hon var beredd att kämpa. Till döden. För kärleken.