6. aug, 2019

Tjänstedesign minsann

Nu är det inne med så kallad tjänstedesign.

Vad är det ? Jo – man har kommit på - att man måste fråga patienterna,användarna, brukarna – VAD DE TYCKER!!

OMG!

De tog många år innan man kom fram till det!

* Formulera problem

* Ta reda på behov och

* Försöka förstå vad användare upplever för problem – ta reda på vad man som brukare blir irriterad på osv.

Det kan vara allt från hur det fungerar (eller inte fungerar) i kollektivtrafiken till hur man upplever att en restaurang är.

Jag vet inte om jag är ”dum” eller – men har inte det varit självklart från början?!? Det trodde jag. 

Jag brukar beskriva mig själv som att jag snabbt ser vad som är problemet och snabbt ser olika förbättringsmöjligheter - men jag förstår nu att det är verkligen inte självklart för alla.

Nu måste man alltså lära sig att praktisera tjänstedesign - för något som borde vara - ja jag tycker nästan medfött? 

Att olika instanser i samhäller måste lära sig att ha fokus på människan man möter- fråga och ta reda på vad människan tycker och upplever……Att tänka efter före och att kunna sätta sig in i och förstå andra människors behov – det är väl det som är kärnan ??

Är inte det common scence? Är inte det vanlig medmänsklighet? 

Det är så jag alltid resonerat och det jag jobbat utifrån. Nu handlar inte det här inlägget om att tala om att jag är minsann så himla bra utan att uttrycka att jag känner bara sorg och förtvivlan – över att detta inte är självklart.

Varför har det blivit så här? 

Likadant ska alla chefer nu använda sig av salutogent ledarskap – gubevars.

Ett värdegrundsbaserat, hälsobefrämjande ledarskap med syfte att öka

gruppens känsla av sammanhang och stärka kompetensen, motivationen,

lusten och välbefinnandet. Det kännetecknar det salutogena ledarskapet

….och Momsen spyr. 

Ordbajseri!! Det här handlar enligt mig bara om att sätta fina ord på något och

vips – så har det blivit intressant och viktigt. Fina ord på något som i en medmänsklig värld är självklart.

Inse fakta:

Man blir inte per automatik en bra chef för att man har en viss titel.

Man blir per automatik inte en bättre chef genom att gå på en massa fina utbilningar med fina dokument.

Och man är absolut inte en bäst chef för att man använder en massa fina ord och skapar en massa fina dokument som ingen jävel nånsin läser.

En bra chef :

  • Är en bra ledare – dvs folk vänder sig dit automatiskt när det behövs vägvisning och känner tillit till

  • Utstrålar trygghet

  • Har sunt jävla förnuft

  • Är auktoritär när det behövs

  • Visar medkänsla

  • Ser sammanhang och vad som är problemet

  • Vågar ta beslut och vågar stå för konsekvenserna

  • Vågar göra det som är bäst för medarbetare 

Kan man lära sig detta? Kanske det och uppenbarligen finns det en marknad för det.

Men än viktigare- Detta finns redan per automatik hos en del människor!!! De behöver inte lära sig det.

De är födda ledare.

De har det med sig i livet.

 

Detta blir en hyllning till pappa - en mycket omtycket ledare!