29. mar, 2020

Värme och tacksamhet

Jag blir varm i hjärtat och tacksam.

Min kamp mot försäkringskassan till trots...ska jag nu skriva om något annat.

Jag är så glad att känna att jag bor i ett land där vi har en av världens bästa sjukvårder.
Jag är tacksam att vi är en av världens mest utvecklade länder när det gäller digitala möjligheter. Här är jag visserligen kluven då jag inte vill ha enbart digitalisering utan fortfarande möjlighet att ha till exempel även kontanter och inte bara digitala pengar ....men att vi ligger så långt fram som vi gör - ger oss i nuläget rejäla fördelar i att kunna jobba hemifrån. Att kunna erbjuda elever datorer i skolan, och anställda jobbadator - det är en utsökt förmån - som vi bara tagit för givet. Alla länder har inte den möjligehten. 

Jag är så glad och tacksam att jag jobbar där jag gör - för det ger mig stora möjligheter att jobba hemifrån.
Glad och tacksam att bo i ett land med förhållandevis bra ekonomi - där vi har möjlighet att ta fram en buffert av pengar och använda i detta krisläge.

 

Det värmer och berör en sträng i mitt hjärta - att se hur engagemanget och viljan att hjälpe bubblar upp. Stolt och varm att se hur vår sjukvårdspersonal, så tappert - kämpar på för att göra det bästa möjliga av en bedrövlig situation.

Jag är så glad att se att vi nu inser behovet av militär och beredskap. Militären som bygger upp fältsjukhus och bidrar på alla möjliga sätt och beredskapen som - även om den är liten - ändå finns.

Förvånas över att svenska folket - inte tagit MSB-foldern på allvar - "Om krisen kommer" - utan att det behövdes ett litet skitet mikromillimieter stort virus för att få dem att agera - visserligen i form av toapapper - men insikten om att vi inte är osårbara - är nyttig.

Tacksam för min trygghet i min kristna tro.

Allas eder fighter-moms